Phật di lạc mã não hàng đẹp hiếm có

Hàng sưu tầm được, rất đẹp, vừa về đến tay đã có khách lấy
Chụp ảnh lại cho các bạn tham khảo nhé!

Kích thước :          170x135x190mm(6.69"x5.31"x7.48") 
Trọng lượng :     3880g+318g
Chất liệu:  Mã não tự nhiên Natural Agate

7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving

7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving

7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving

7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving

 

7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving7.5" Agate Buddha Sculpture, Stone Carving #R28,fengshui carving

Chia sẻ ý kiến