Đá Turquoise – Nghệ thuật nữ trang Tây Tạng

Turquoise là tên màu ca mt loi đá quý mà t thi thượng c Ai Cp đã được coi là báu vt trong hoàng cung. Đá có mt màu xanh không ging bt c mt màu xanh nào, dù đá turquoisechưa được bàn tay con người to thành n trang xut hin trước mt con người dng thô cũng đã rt bt mt.

 

 

 

Vi màu xanh đặc bit, turquoise luôn ni bt vi vđẹp hoang dã hp dn t thi c xưa cho đến ngày nay. Nhng ph n mang trên người bt cđồ n trang nào có gn đá turquoise là thu hút ngay s chú ý ca người đối din, khiến người ta quên ngay vàng hoc kim cương, bi turquoise to nên mt cá tính rt riêng cho người có nó, sang trng, n du mt phong cách quý phái và trí tu.

 

Đá turquoise còn gi là “th ngc” được phát hin đã trên 5000 năm, các nhà kho cđã tìm thy trong kho báu ca hoàng gia Ai Cp. Vì turpuoise được coi là báu vt, là biu tượng sc khe, khi ó nó bên mình sđem li s may mn hàng nghìn năm qua ca người Tây Tng c

 

                                          CH 17.jpg

Người Tây Tạng đã sn xut nhng chiếc bình mini bng bc trm tr rt công phu gn đá turquoise xanh da tri và xanh dương, san hô đỏ hoàn toàn th công vừa làm đồ trang sức đeo cổ vàđựng thuc ca các Ngài Lama ban hoc đựng Bát Nhã chân kinh hoặc thn chú ca các v Pht, một mặt gn ch Hum (trong câu thn chú Om Mani Pame Hum) mt kia có ch Hung (trong câu Um A Hung, tượng trưng cho tâm thc tt c các v Pht).         Cũng như người Ai Cp và người Tây Tng, người M, Aztecs, Trung Hoa cũng tôn vinh và coi turquoisenhư sc mnh tinh thn. Các triu đại xưa thường gn loi đá turquoise trên vương min. Hoàng đế Napoleon đã k nim 11 năm ngày cưới tng v mình n trang có gn đá turquoisetrong l cưới. Người Châu Âu đã dùng các đồ trang sc gn đá turquoise làm quà tng tháng 12 k nim ngày cưới vi ý nghĩa “Forget me not” (Xin đừng quên tôi), và h cho rng nếu có đá turquoiseđược thượng đế bo v.

ST. (Unesco ẩm thực việt)

Chia sẻ ý kiến