Chọn màu sắc đá theo mệnh tuổi

Trang sức mệnh Kim

Quý khách mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra kết hợp với các tông màu nâu, màu vàng vì đây là những màu sắc sinh vượng (Hoàng Thổ sinh Kim). Những màu này luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho quý khách.

Theo âm lịch, những năm sinh sau hợp với mệnh Kim: 1910, 1911, 1924, 1925, 1932, 1933, 1940, 1941, 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015

Người mệnh Kim tránh dùng sản phẩm màu hồng, màu đỏ vì đây là những màu tương khắc (Hỏa khắc Kim).

Trang sức mệnh Mộc

Quý khách mệnh Mộc nên sử dụng tông màu xanh, ngoài ra kết hợp với tông màu đen, xanh biển (nước đen sinh Mộc)

Theo âm lịch, những năm sinh sau thuộc mệnh mộc: 1912, 1913, 1920, 1921, 1928, 1929, 1942, 1943, 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019

Quý khách mệnh Mộc tránh những màu trắng sáng óng ánh ánh kim (Kim khắc Mộc).

Trang sức mệnh Thủy

Quý khách mệnh Thủy nên sử dụng tông màu đen, màu xanh biển sẫm, ngoài ra kết hợp với các tông màu trắng và những sắc ánh kim (Trắng bạch kim sinh Thủy)

Theo âm lịch, các năm sinh thuộc mệnh Thủy gồm : 1914, 1915, 1922, 1923, 1936, 1937, 1944, 1945, 1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013,

Quý khách mệnh Thủy tránh dùng các loại đá màu vàng, màu nâu của mệnh Thổ (Thổ khắc Thủy).

Trang sức mệnh Hỏa

Quý khách mệnh Hỏa nên sử dụng tông màu đỏ, hồng, tím, ngoài ra kết hợp với các màu xanh (Thanh mộc sinh Hỏa)

Theo âm lịch, các năm sinh sau thuộc mệnh Hỏa: 1918, 1919, 1926, 1927, 1934, 1935, 1948, 1949, 1956, 1957, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017

Quý khách mệnh Hỏa tránh dùng trang sức có màu xanh biển hay đen của mệnh Thủy (Thủy khắc Hỏa).

Trang sức mệnh Thổ

Quý khách mang mệnh Thổ nên sử dụng tông màu vàng đất, màu nâu, ngoài ra có thể kết hợp với màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng hỏa sinh Thổ)

Theo âm lịch, những năm sinh sau thuộc mệnh Thổ: 1916, 1917, 1930, 1931, 1938, 1939, 1946,1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020, 2021

Quý khách mệnh Thổ tránh dùng màu xanh lá mệnh Mộc (Mộc khắc Thổ).

 

Chia sẻ ý kiến