Cách xem hướng và màu sắc hợp cung mệnh

. Cách tính cung mệnh theo tuổi


 Tính cung mệnh của từng tuổi lại được chia ra của nữ giới riêng và của nam giới riêng
  Cách tính cung mệnh của người
 Ta lấy năm sinh âm lịch ( tính theo tiết lập xuân, nếu sinh trước tiết lập xuân thì tính năm trước, nếu sinh sau tiết lâp xuân thì tính là năm sau) công lại lấy tổng rồi chia cho 9 và lấy số dư ứng vào trong bảng dưới để biết mình là cung mệnh gì. Nếu chia hết cho 9 thì lấy luôn là số 9. trong trường hợp cộng năm sinh mà chưa đủ 9 thì lấy luôn số đó.
 
Ví dụ: sinh năm 1982. ta lấy 1+9+8+2 = 20: 9 = 2 dư 2. Nếu là con trai thì ta tra vào  bảng số 2 sẽ được cung ly. Nếu là con gái thì ta tra vào bảng nữ, ta sẽ được cung càn.
Ví dụ: sinh năm 1989. Ta lấy 1+ 9+8+9 = 27 : 9 = 3. Vì chia hết nên ta lấy luôn số 9. Nếu là nam giới thì ta ứng vào bảng nam, được cung mệnh khôn. Nếu là nữ thì ta ứng vào bảng nữ, được cung tốn.
 
Bảng mệnh cung dành cho nam
 
                   7 . Tốn
 
 
2 . Ly
 
9 . Khôn
 
8    Chấn
 
 
6 . Khôn
 
4 . Đoài
 
3 . Cấn
 
 
1 . Khảm
 
5 . Càn
 
 
Bảng cung mệnh dành cho nữ
 
           9 . Tốn
 
 
5 . Ly
 
7 . Khôn
 
8.  Chấn
 
 
1 . Cấn
 
3 . Đoài
 
4 . Cấn
 
 
1 . Khảm
 
3 . Càn
 
 Khi kết hợp cung mệnh của người với 8 hướng sẽ ra 8 dòng khí sau
1.      Sinh khí
2.      Thiên y
3.      Diên niên
4.      Phục vị
Đó là 4 khí tốt nhất
Và 4 khí xâu như:
5.      Tuyệt mệnh
6.      Ngũ quỷ
7.      Lục sát
                  8.      Họa hại

Chia sẻ ý kiến